pondělí 28. dubna 2008

Graffiti [názor]

Po přečtení článku na stránce Jihlavských listů a následné diskuze pod ním (do které jsem mimochodem také přispěl), bych se rád podělil o svůj názor na tuto problematiku.
Můj osobní postoj ke graffiti není vyloženě negativní, jsem otevřený různým formám projevu moderního umění. V případě graffiti však svobodné vyjádření v drtivé většině případů souvisí s vandalismem, tedy poškozováním cizího majetku.
Základní problém vidím v tom, že sprejeři nemají žádná vnitřní pravidla, která by je omezovala ve výběru míst. Takže mnohdy více než o uměleckou kvalitu díla jde o prestiž "spotu", tedy o to, aby okolo místa, kde je dílo umístěno, chodilo co nejvíce lidí a bylo na něj dobře vidět. To samozřejmě souvisí i se zvýšeným rizikem přistižení.
Když někdo postříká šedou betonovou konstrukci, budiž. Když někdo postříká zrezivělý most, budiž. Alespoň se ušetří za nátěr. Co ale v pořádku není jsou výtvory (především amatérů) na nových fasádách, poškrábaná skla a počmárané sedačky v MHD.
Přes svou otevřenost nenacházím pochopení pro ty, kdo to dělají. Já v tom vidím pouze neskutečnou neúctu k cizímu majetku. Jistě by milý sprejer, pokud by mu někdo například počmáral oděv, nepokládal tento akt za svobodné umělecké vyjádření, ale pravděpodobně by se tvůrce pokusil inzultovat. Narážím na to, že poškozování majetku je totéž, ať jej zastánci graffiti obhajují jakkoli.
Jak tedy donutit sprejery respektovat jistá pravidla?
V souvislosti s vymykající se situací město Jihlava přistoupilo k poněkud radikálnímu řešení, a sice vystavení jmen přistižených sprejerů. Docela rozporuplná metoda, okolo které se vedou vášnivé diskuze. Přistižený má pravděpodobně záznam v trestním rejstříku a za svůj přečin byl již potrestán, proč mu tedy ještě takto znepřijemňovat život?
Moje řešení je následující. Poprvé chycený sprejer by na své vlastní náklady musel uvést poškozenou věc do původního stavu, zároveň by měl nařízeny veřejně prospěšné práce, související s odstraněním výtvorů kolegů. Pokud by svou práci odvedl dobře, zvážil bych upuštění od záznamu v rejstříku trestů. Nejdůležitější je, aby trest za porušení pravidel byl jasný a přiměřený. Delikvent jej musí pochopit a přijmout, jedině pak bude podstata trestu výchovná a především to by měl být přeci jeho účel.
Při opakovaném přistižení jsem i já zastáncem trestů tvrdších, včetně odnětí svobody.
Jak jinak můžeme tyto nezávislé umělce donutit respektovat jistá pravidla a jejich tvorbu držet ve snesitelných mezích?
V dnešní době je mládež vystavena velkému množství podnětů, kterým nemusí zcela rozumět. Je na společnosti, zda dokáže svým potomkům srozumitelně vysvětlit, co je nevhodné a nabídnout alternativní vyžití tak, aby tito neměli pocit nedostatku.


Co je podle vás podstatou problému? Jak situaci řešit?

Žádné komentáře:

Okomentovat

Prosím, odesílejte své komentáře po zralé úvaze, ve formě adekvátní vašemu věku a dosaženému vzdělání.
Odlišný názor vítám, musí být ale vyjádřen kultivovaně a hlavně musí být k věci.

Related Posts with Thumbnails